Co to są pomiary termowizyjne i kto ma obowiązek je przeprowadzić?

admin Budownictwo, Nieruchomości

Pomiary termowizyjne pozwalają na sprawdzenie jakości oraz szczelności izolacji termicznej budynków. Dzięki tego typu badaniom zyskać można dokładną wiedzę na temat cieplnej izolacyjności zarówno całego obiektu, jak i poszczególnych ścian. Termowizja jest sposobem na ustalenie powodów oraz obszarów strat ciepła w domu lub mieszkaniu. Zazwyczaj winne są mostki cieplne lub niedostateczna termoizolacja ścian zewnętrznych.

Punkty newralgiczne na zdjęciach termowizyjnych

Zdjęcia termowizyjne pozwalają na dostrzeżenie zmian w rozkładzie temperatur na powierzchniach ścian wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku ścian o słabej izolacyjności rozkład ten jest nierównomierny, co w dłuższej perspektywie czasu może doprowadzić do rozwoju pleśni. Niedocieplenie spoin ma także istotny wpływ na izolacyjność termiczną, ponieważ gruba warstwa zaprawy łączącej elementy murowe pełni funkcję ciągłego mostka termicznego. Pomiary termowizyjne są niezwykle przydatne w przypadku niedostatecznej izolacji cieplnej ścian w pomieszczeniach mieszkalnych. Pozwalają na precyzyjne określenie miejsca ucieczki ciepła, a tym samym lepsze dobranie rozwiązań technologicznych eliminujących techniczne wady ścian oraz skuteczniejsze ocieplenie budynku.

Obowiązek przeprowadzenia pomiarów

Wykonanie pomiarów termowizyjnych jest wskazane w przypadku planowego zakupu lub odbioru mieszkania od dewelopera. Takie rozwiązanie pozwala na sprawdzenie stanu praktycznie całego budynku oraz znalezienie ewentualnych usterek. Pomiary termowizyjne umożliwiają również wykrycie wszystkich nieszczelności w instalacji centralnego ogrzewania, przez które może uciekać ciepło. Na wykonanie termowizji warto zdecydować się także w przypadku nierównomiernie wysokich rachunków względem efektywności ogrzewania. W takiej sytuacji poziom strat ciepła jest prawdopodobnie zbyt wysoki i konieczne jest zbadanie jakości izolacji ścian lub stropodachu.

Dodaj komentarz